Chinese / Mandarin Vocabulary

       Home          |          Teachers          |          Links          |        Shopping        |       E-mail       |       Bookmark this page

CHINESE / MANDARIN VOCABULARY - ANIMALS / 动物 / dong4 wu4

Click in the arrow to listen how to pronounce the word in Mandarin

 

English Chinese Pinyin Listen
alligator 鳄鱼 e4 yu2
animal 动物 dong4 wu4
ant 蚂蚁 ma2 yi3
bat 蝙蝠 bian3 fu2
bear xiong2
bee 蜜蜂 mi4 feng1
bull 公牛 gong1 niu2
butterfly 蝴蝶 hu2 die2
cat mao1
cow 母牛 mu3 niu2
crab xie4
crocodile 鳄鱼 e4 yu2
dog gou3
dolphin 海豚 hai3 tun2
duck ya1
eagle yin1
elephant xiang4
giraffe 长颈鹿 chang2 jin3 lu4
gorilla 大猩猩 da4 xing1 xing
hen 母鸡 mu3 ji1
horse ma3
hummingbird 蜂雀 feng1 quei4
kangaroo 袋鼠 dai4 shu3
lamb yang2
lion 狮子 shi1 zi
lobster 龙虾 long2 xia1
monkey 猴子 hou2 zi
mosquito 蚊子 wen2 zi
ox 公牛 gong1 niu2
parrot 鹦鹉 yin1 wu3
panda 大熊猫 da4 xiong2 mao1
peacock 孔雀 kong3 que4
penguin 企鹅 qi3 e2
pig zhu1
rat shu3
rooster 公鸡 gong1 ji1
shark 鲨鱼 sha1 yu2
sheep 绵羊 mian2 yang2
shrimp xia1
snake she2
spider 蜘蛛 zhi1 zhu1
tiger hu3
turtle gui1
whale    jing1yu2
wolf lang2
       

 

 

 

See also:

Learn how to write Chinese characters

Chinese grammar lessons

Find a Chinese tutor